Home » Uncategorized » Cập nhật đất nền Nam cầu Cẩm Lệ – Hòa Xuân tháng 10-2018

Cập nhật đất nền Nam cầu Cẩm Lệ – Hòa Xuân tháng 10-2018

Cập nhật đất nền Nam Cẩm Lệ,cần bán tháng 10/2018
-5,5m Cổ Mân Lan 2, hướng nam, 90m2, giá 1.44 tỷ
-7,5m Tế Hanh, hướng nam, 125m2, giá 1,87 tỷ
-7,5m đường chưa tên, song song Đặng Hòa, hướng bắc, 95m2, giá 1,66 tỷ
-5,5m Cổ Mân Mai 3, hướng đông 100m2, giá 1,5 tỷ
-5,5m Phạm Công Trứ, hướng đông, 100m2, giá 1,5 tỷ
-10,5m Mẹ Thứ, tây bắc, gần Võ An Ninh nở hâu, 126,8m2, giá 2,75 tỷ
-10,5m Đô Đốc Lân, 100m2, hướng đông, giá 1,87 tỷ
-5,5m Nguyễn Đóa, hướng đông, 100m2, giá 1,57 tỷ
-7,5m Nguyễn Kim, hướng nam, 100m2, giá 1,88 tỷ
-7,5m Phan Khôi, 100m2, hướng tây, giá 1,67 tỷ
-10,5m Võ An Ninh, đối diện sân vận động, 90m2, tây nam, giá 2,75 tỷ
-10,5m Nguyễn Văn Xuân, hướng nam, 100m2, giá 1,93 tỷ
-10,5m Văn Tiến Dũng, hướng tây, gần đường 15m, giá 2,67 tỷ
-7,5m Dương Loan, hướng bắc, đối diện chung cư,111,5m2, giá 2 tỷ
-7,5m Khương Hữu Dụng, đông nam, 115m2, giá 1,93 tỷ
-7,5m Phan Triêm, tây nam, 90m2, giá 2,12 tỷ
-5,5m Trần Hữu Duẩn, hướng nam, 113,5m2 giá 1,67 tỷ
-7,5m Huỳnh Xuân Nhị, hướng đông, 100m2, giá 1,78 tỷ
-10,5m Đô Đốc Lộc, đông bắc, 100m2, gần Trần Nam Trung, giá2,42 tỷ
-7,5m Khương Hữu Dụng, 115m2, tây bắc, giá 1,92 tỷ
-7,5m Hoàng Đình Ái, hướng đông, gần Mẹ Thứ, 100m2, giá 2 tỷ
7,5m Hoàng Đình Ái, hướng đông, gần Nguyễn Văn Xuân, 125m2, giá 1,88 tỷ
Liên hệ: Nhà đất Hà Duy Phiên, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Hotline: 0905320205